Mar Casa | Dubai Maritime City | by Deyaar

Mar Casa, 1 BR, Type 1BR-01, 771 SQFT

Mar Casa, 1 BR, Type 1BR-01, 771 SQFT

Mar Casa, 1 BR, Type 1BR-02, 772 SQFT

Mar Casa, 1 BR, Type 1BR-02, 772 SQFT

Mar Casa, 1 BR, Type 1BR-03, 906 SQFT

Mar Casa, 1 BR, Type 1BR-03, 906 SQFT

Mar Casa, 1 BR, Type 1BR-With Study, 1181 SQFT

Mar Casa, 1 BR, Type 1BR-With Study, 1181 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-01, 1151 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-01, 1151 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-01A, 1161 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-01A, 1161 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-01B, 1149 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-01B, 1149 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-02, 1157 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-02, 1157 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-02A, 1150 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-02A, 1150 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-03, 1163 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-03, 1163 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-04, 1312 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-04, 1312 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-04A, 1328 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-04A, 1328 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-Executive-Duplex, 2270 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-Executive-Duplex, 2270 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-Suite A, 1570 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-Suite A, 1570 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-Suite B, 1550 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-Suite B, 1550 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-Suite C, 1560 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type 2BR-Suite C, 1560 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type PH-03, 3035 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type PH-03, 3035 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type Royal 2BR, 3261 SQFT

Mar Casa, 2 BR, Type Royal 2BR, 3261 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-01, 1971 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-01, 1971 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-01, 4093 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-01, 4093 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-02, 1895 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-02, 1895 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-02, 4100 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-02, 4100 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-03, 1920 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-03, 1920 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-03, 2825 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-03, 2825 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-04, 2100 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-04, 2100 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-Duplex, 2295 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type 3BR-Duplex, 2295 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type PH-02A, 2840 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type PH-02A, 2840 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type PH-04, 2915 SQFT

Mar Casa, 3 BR, Type PH-04, 2915 SQFT

Mar Casa, 4 BR, Type PH-02, 2975 SQFT

Mar Casa, 4 BR, Type PH-02, 2975 SQFT

Mar Casa, 4 BR, Type PH-1, 2910 SQFT

Mar Casa, 4 BR, Type PH-1, 2910 SQFT

Mar Casa, 4 BR, Type Royal Penthouse, 5830 SQFT

Mar Casa, 4 BR, Type Royal Penthouse, 5830 SQFT