The Old Town Zanzebeel 1 | Downtown Burj Khalifa | by Emaar

Floor Plans

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 1 BR, Unit 1, 1110 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 1 BR, Unit 1, 1110 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 1 BR, Unit 10, 887 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 1 BR, Unit 10, 887 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 1 BR, Unit 2, 1091 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 1 BR, Unit 2, 1091 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 1 BR, Unit 9, 972 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 1 BR, Unit 9, 972 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 12, 1340 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 12, 1340 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 3, 1414 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 3, 1414 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 4, 1295 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 4, 1295 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 7, 1382 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 7, 1382 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 8, 1318 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, First Floor, 2 BR, Unit 8, 1318 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 1 BR, Unit 1, 1024+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 1 BR, Unit 1, 1024+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 1 BR, Unit 10, 887+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 1 BR, Unit 10, 887+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 1 BR, Unit 11, 921+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 1 BR, Unit 11, 921+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 1 BR, Unit 2, 1090+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 1 BR, Unit 2, 1090+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 2 BR, Unit 3, 1411+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 2 BR, Unit 3, 1411+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 2 BR, Unit 8, 1315+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 2 BR, Unit 8, 1315+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 2 BR, Unit 9, 971+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Ground Floor, 2 BR, Unit 9, 971+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 1, 1108 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 1, 1108 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 10, 887 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 10, 887 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 2, 1085 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 2, 1085 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 5, 820 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 5, 820 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 6, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 6, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 9, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 1 BR, Unit 9, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 11, 1324 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 11, 1324 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 3, 1409 SQFTThe Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 3, 1409 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 3, 1409 SQFTThe Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 3, 1409 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 4, 1287 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 4, 1287 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 7, 1402 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 7, 1402 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 8, 1307 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Second Floor, 2 BR, Unit 8, 1307 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 1, 1104 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 1, 1104 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 1, 1108 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 1, 1108 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 10, 891 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 10, 891 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 2, 1088 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 2, 1088 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 5, 821 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 5, 821 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 9, 970 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 1 BR, Unit 9, 970 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 11, 1329 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 11, 1329 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 3, 1412 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 3, 1412 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 4, 1311 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 4, 1311 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 7, 1422 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 7, 1422 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 8, 1312 SQFT

The Old Town Zanzebeel 1, Third Floor, 2 BR, Unit 8, 1312 SQFT