The Old Town Zanzebeel 2 | Downtown Burj Khalifa | by Emaar

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 1, 790 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 1, 790 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 10A, 940 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 10A, 940 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 10B, 914 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 10B, 914 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 3, 954 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 3, 954 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 4A, 1075 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 4A, 1075 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 4B, 1007 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 4B, 1007 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 6, 950 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 6, 950 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 7, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 7, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 9A, 936 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 9A, 936 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 9B, 865 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 1 BR, Unit 9B, 865 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 11, 1052 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 11, 1052 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 12, 1233 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 12, 1233 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 2, 1412 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 2, 1412 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 5, 1449 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 5, 1449 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 8, 1351 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, First Floor, 2 BR, Unit 8, 1351 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 10A, 962+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 10A, 962+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 10B, 912+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 10B, 912+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 3, 836+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 3, 836+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 4A, 1065+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 4A, 1065+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 4B, 995+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 4B, 995+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 6, 960+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 6, 960+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 7, 962+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 7, 962+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 9A, 934+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 9A, 934+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 9B, 864+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 1 BR, Unit 9B, 864+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 11, 1041+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 11, 1041+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 12, 1402+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 12, 1402+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 2, 1411+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 2, 1411+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 5, 1407+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 5, 1407+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 8, 1280+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Ground Floor, 2 BR, Unit 8, 1280+Garden SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 1, 790 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 1, 790 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 10A, 940 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 10A, 940 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 10B, 914 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 10B, 914 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 2, 1351 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 2, 1351 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 3, 954 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 3, 954 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 4A, 1075 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 4A, 1075 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 4B, 1007 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 4B, 1007 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 6, 950 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 6, 950 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 7, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 7, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 9A, 936 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 9A, 936 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 9B, 865 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 1 BR, Unit 9B, 865 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 2 BR, Unit 11, 1052 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 2 BR, Unit 11, 1052 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 2 BR, Unit 12, 1233 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 2 BR, Unit 12, 1233 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 2 BR, Unit 2, 1412 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 2 BR, Unit 2, 1412 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 2 BR, Unit 5, 1233 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Second Floor, 2 BR, Unit 5, 1233 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 1, 790 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 1, 790 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 3, 954 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 3, 954 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 4A, 1075 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 4A, 1075 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 4B, 1007 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 4B, 1007 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 7, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 1 BR, Unit 7, 965 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 2 BR, Unit 12, 1233 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 2 BR, Unit 12, 1233 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 2 BR, Unit 2, 1412 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 2 BR, Unit 2, 1412 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 2 BR, Unit 5, 1449 SQFT

The Old Town Zanzebeel 2, Third Floor, 2 BR, Unit 5, 1449 SQFT